نظر شما در مورد سایت چیست؟
(23.68%) 9
عالی
(26.31%) 10
خوب
(5.263%) 2
بد
(44.73%) 17
خیلی بد

تعداد شرکت کنندگان : 38