نظر شما در مورد سایت چیست؟
(27.08%) 13
عالی
(22.91%) 11
خوب
(6.25%) 3
بد
(43.75%) 21
خیلی بد

تعداد شرکت کنندگان : 48