نظر شما در مورد ماشین های سایت چیست؟
(26.92%) 7
عالی
(23.07%) 6
خوب
(50%) 13
بد

تعداد شرکت کنندگان : 26