نظر شما در مورد ماشین های سایت چیست؟
(31.81%) 7
عالی
(13.63%) 3
خوب
(54.54%) 12
بد

تعداد شرکت کنندگان : 22