نظر شما در مورد ماشین های سایت چیست؟
(29.72%) 11
عالی
(16.21%) 6
خوب
(54.05%) 20
بد

تعداد شرکت کنندگان : 37