نظر شما در مورد ماشین های سایت چیست؟
(28.57%) 6
عالی
(14.28%) 3
خوب
(57.14%) 12
بد

تعداد شرکت کنندگان : 21